Chính sách bảo mật cho ứng dụng Android

Tại VPS SmartOne, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng ứng dụng Android của chúng tôi. Bằng cách sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý với các quy định được mô tả trong chính sách này.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách quyền riêng tư này

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập:

1.1 Danh bạ điện thoại:

Với sự cho phép rõ ràng của bạn, ứng dụng của chúng tôi có thể truy cập và thu thập thông tin từ danh bạ liên lạc trên thiết bị của bạn. Thông tin này được sử dụng chỉ cho mục đích cung cấp các tính năng trong ứng dụng như tặng thiệp.

1.2 Ảnh:

Nếu bạn cấp quyền cho chúng tôi, ứng dụng của chúng tôi có thể truy cập và thu thập các hình ảnh được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Những hình ảnh này được sử dụng trong ứng dụng cho các tính năng như mở tài khoản, qr-code, ekyc, ocr chứng minh thư.

2. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn:

2.1 Danh bạ điện thoại:

Chức năng Gify của của ứng dụng SmartOne thu thập dữ liệu danh bạ điện thoại của bạn để cho phép chia sẻ các thiệp Gify cho bạn bè một cách tiện lợi và chính xác hơn.

2.2 Ảnh:

Các hình ảnh được truy cập với sự cho phép của bạn được sử dụng trong các tính năng của ứng dụng (QR Code, eKYC, đọc thông tin OCR thẻ căn cước) và không được chia sẻ ra ngoài hay bất cứ nền tảng nào.

3. Tiết Lộ Thông Tin Của Bạn:

Chúng tôi không tiết lộ, bán hoặc chia sẻ thông tin của bạn, bao gồm danh bạ liên lạc hoặc các hình ảnh đã tải lên, với bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu của pháp luật.

4. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép. Chúng tôi sử dụng các biện pháp và công nghệ bảo mật theo tiêu chuẩn ngành để bảo vệ dữ liệu của bạn.

5. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn.

6. Dịch vụ của bên thứ ba

Ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các dịch vụ của bên thứ ba đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba đó trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

7. Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện các khuyến cáo của VPS và phải tự chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng khuyến cáo của VPS.

8. Khách hàng tại đây chấp thuận và công nhận việc VPS được phép công bố các Thông tin Bảo mật cho người được Khách hàng ủy quyền và các trường hợp VPS bắt buộc phải công bố theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

9. Khách hàng tại đây chấp thuận và công nhận việc VPS được phép sử dụng các thông tin bảo mật của Khách hàng, người được Khách hàng ủy quyền vào các mục đích dưới đây:

Quản trị, vận hành, hỗ trợ và quản lý giao dịch và/hoặc tài khoản của Khách hàng. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin trong nội bộ cũng như tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba. Trong đó, việc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin với các công ty không liên kết nhưng thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho tài khoản của Khách hàng hay hỗ trợ cho các giao dịch của Khách hàng tại/với VPS, bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức, cá nhân tư vấn về kế toán, chuyên môn, pháp luật của VPS, các tổ chức kiểm toán. Bên thứ ba nhận thông tin bảo mật của Khách hàng, người được Khách hàng ủy quyền sẽ được VPS yêu cầu chỉ sử dụng trong quá trình cung cấp những dịch vụ hỗ trợ đó và chỉ cho những mục đích mà VPS yêu cầu.

Liên lạc với Khách hàng hoặc người được Khách hàng ủy quyền (nếu có) bằng đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax, tin nhắn SMS... về các vấn đề liên quan đến giao dịch và/hoặc tài khoản của Khách hàng.

Cung cấp cho Khách hàng, Người được Khách hàng ủy quyền những thông tin, đề xuất, hay các lời tư vấn về sản phẩm và dịch vụ mà VPS cung cấp;

Hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của VPS, bao gồm việc đánh giá, quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nếu giao dịch của Khách hàng với VPS chấm dứt, VPS sẽ vẫn tiếp tục sử dụng và xử lý các thông tin cá nhân của Khách hàng, người được Khách hàng ủy quyền, trong phạm vi hợp lý và phù hợp với quy định pháp luật.

10. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng chính sách cập nhật trong ứng dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào.

11. Liên hệ

Cập nhật 23/03/2024